Who is Who

S.N. Name Designation Phone Ext. E-mail Photo
1 Keshab Kumar Sharma Secretary ksbsharma@gmail.com
2 Kalanidhi Poudyal Joint Secretary 4211429 pkalanidhi@yahoo.com
3 Churna Bahadur Wali Joint Secretary 4211419 cbwali69@gmail.com
4 Chiranjeevi Chataut Joint Secretary
5 Maheshwor Shrestha Joint Secretary 4211428 maheshwor2037@yahoo.com
6 Dinakar Khanal Sr. Divisional Engineer 50 dinakarkhanal@gmail.com
7 Hari Bahadur Thapa Sr. Divisional Engineer haribahadurthapa@gmail.com
8 Kiran Gautam Sr. Divisional Engineer kiran.gautam@nepal.gov.np
9 Dr. Kapil Gnawali Sr. Divisional Engineer kapilgnawali6@outlook.com
10 Jaya Ram Prajapati Sr. Divisional Engineer prajapatijayaram@gmail.com
11 Sri Kamal Dwivedi Sr. Divisional Engineering Geologist shreekamal@gmail.com
12 Sabina Kharbuja Sr. Divisional Engineer 37 sabina.kharbuja@nepal.gov.np
13 Ashok Kumar Chaudhary Sr. Forest Officer
14 Balkrishna Aryal Under Secretary (Finance) 4211422 43 balkrishnasar@gmail.com
15 Subeksha Malla Section Officer subekshamalla96@gmail.com
16 Saroj Gaihre Library Officer gairesaroj@gmail.com
17 Ganesh Aidi Section Officer 9868690889 wecs@mos.com.np
18 Bimala Kumari Malla Section Officer
19 Gayatri Joshi Engineer pantgayatrijoshi@gmail.com
20 Sabitri Dhamala Engineer sabitridhamala7@gmail.com
21 Nirmal KC Engineer kcnirmal11@gmail.com
22 Sundar Kumar Thapa Engineer 37 sundarkumar.thapa@nepal.gov.np
23 Janak Kumar Jha Economist janakjha85@gmail.com
24 Punam Panta Na. Shu punampant40@gmail.com
25 Sita Panthi Na. Shu sita.panthee5@gmail.com
26 Na. Shu